Bli medlem! LOGIN Välj land 
 
   
 
Terms of Use

Läs följande användarvillkor ("Villkor") NOGGRANT. DESSA VILLKOR styr din användning av denna webbplats och de tjänster som erbjuds via webbplatsen. DESSA VILLKOR SOM ANGES ett bindande avtal mellan dig och olika, INC

Du måste vara minst 18 år gammal och MYNDIG OCH rättsligt bindande samtycke i den jurisdiktion där du bor eller vistas ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR.

1 GODKÄNNANDE AV VILLKOR
Välkommen till din Adult NetFlirt med firmanamnet "Southwest Media SA", nedan kallat "Bolaget". Vi tillhandahåller tjänster till dig om villkoren i följande driftsförhållanden ("Villkor"), som kan uppdateras av "företaget" från tid till annan utan meddelande till dig. Du bör granska användarvillkoren regelbundet och leta efter förändringar i:

http://www.adultnetflirt.com/information/Terms_of_Use/

Dessutom, när man använder en viss tjänst från "företaget", både du och "Bolaget" kommer att omfattas av riktlinjer och föreskrifter. En sådan tjänst skulle visa sig från de uttalanden som "Bolaget" när de läser när som helst.
Alla sådana riktlinjer och regler skall betraktas som en del av villkoren genom denna referens. I de flesta fall, de riktlinjer och bestämmelser som gäller för en viss del av tjänsten. Dessa kommer att vara till hjälp för tillämpningen av villkoren för en sådan del, men i den utsträckning att det skulle vara en konflikt mellan TOS och eventuella riktlinjer eller bestämmelser som råder. "Bolaget" kan också erbjuda tjänster från tid till föremål för andra driftsförhållanden. I sådana fall den verkliga driftsförhållanden tydligt samband med den service de bör tillämpas.

2 BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
"Bolaget" nu ger användarna genom sitt nätverk av resurser, tillgång till en rik samling av on-line-tjänster. Inklusive olika kommunikationsverktyg, online-forum, tjänster shopping, personligt innehåll och tjänster som har "Bolaget" varumärke ("Tjänsten"). Om inte annat uttryckligen anges gäller i alla nya funktioner som utökar eller förbättrar Tjänsten som helst, inklusive tillgång till nya områden, omfattas av TOS. Du förstår och accepterar att Tjänsten tillhandahålls i "befintligt skick" och att "företaget" inte tar ansvar för snabb leverans, radering, mis-leverans, underlåtenhet att lagra alla användare kommunikation eller personliga inställningar.

För att kunna använda tjänsten måste vara säker på att få tillgång till World Wide Web, antingen direkt eller genom enheter som möjliggör åtkomst till webbaserat innehåll. Du måste också betala för alla tjänster och / eller telefonitjänster i samband med sådan tillgång. Dessutom måste du tillhandahålla all utrustning som behövs för att göra en sådan anslutning till World Wide Web, inklusive en dator och modem eller annan anslutningspunkt enhet. Observera att "företaget" har skapat vissa områden av Tjänsten som innehåller sexuellt innehåll. Du måste vara minst 18 år för att besöka sådana områden.

3 DINA REGISTRERINGSSKYLDIGHETER OCH tillsyn av barn
Som ett villkor för att du kan använda tjänsten, samtycker du till:

(A) ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som föranletts av Tjänstens registreringsformulär (denna information kallas "Registreringsinformation") och

(B) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du lämnar information som är osann, felaktig, inaktuell, ofullständig eller "Bolaget" har skälig grund att misstänka att informationen inte är korrekt, exakt, inaktuell eller ofullständig, "företaget" har rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av Tjänsten (eller någon del därav).

"Företaget" är orolig för säkerheten och sekretessen för alla användare, särskilt barn. Av denna anledning, föräldrar som vill låta sina barn få tillgång till tjänsten, hjälpa dem att ställa upp relevanta konton och övervaka deras tillgång till tjänsten. Genom att ge dina barn tillgång till Tjänsten, kommer de att ha möjlighet att dra nytta av hela tjänsten, inklusive e-post, anslagstavlor, grupper, snabbmeddelanden och chat (bland andra). Kom ihåg att Tjänsten är uppbyggd så att den kommer att tilltala en bred publik. Därför väktare, är det ditt ansvar att avgöra om en del av tjänsten eller innehållet (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan) är lämpliga för ditt barn.


4 PERSONLIGT SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Registreringsdata och specificeras annan information om dig omfattas av våra regler om personuppgifter. För mer information, se vår fullständiga regler för personlig information

(Http: / / www.fjalar.no / informasjon / personvern.asp)


5 MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET
Du får ett lösenord och tilldelas konto efter att du har slutfört Tjänstens registreringsförfarande. Du är själv ansvarig för att inga obehöriga tillgång till ditt lösenord eller konto. Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt lösenord eller konto. Du accepterar att:

(A) anmäla "Bolaget" omedelbart vid obehörig användning av ditt lösenord, konto eller något annat brott mot säkerheten.

(B) säkerställa att lämna ditt konto och i slutet av varje session. "Bolaget" kan inte och kommer inte att vara ansvarigt för eventuella förluster eller skador till följd av din underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avsnitt 5

6 MEDLEMS UPPTRÄDANDE
Du intygar att all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller annat material ("Innehåll"), antingen offentligt eller överfört privat, ansvarar för den person som innehållet härrör. Detta innebär att du, inte "företag" är fullt ansvarig för det innehåll du laddar upp, posta, skicka e-post eller på annat sätt överför via Tjänsten.

"Bolaget" kontrollerar inte det Innehåll som anslås via Tjänsten, och ger därför inga garantier för riktigheten, integriteten eller kvaliteten av sådant Innehåll. Du godkänner att genom att använda Tjänsten, kan du bli utsatt för Innehåll som är stötande, oanständigt eller stötande. "Bolaget" kommer under inga omständigheter ansvariga på något sätt för sådant Innehåll, inklusive men inte begränsat till fel eller försummelse eller brist på innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Innehållet görs tillgängliga, via e-post eller på annat sätt överförts via Tjänsten.

Du accepterar att inte använda Tjänsten för att:

ladda upp, göra tillgänglig, skicka ett e-post, fast-post eller på annat sätt överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt , etnisk - eller på annat sätt anstötligt;
skada minderåriga på något sätt;

låtsas vara en person eller en juridisk person / byrå, inklusive men inte begränsat till, en företrädare för "Bolaget", språkrör, rådgivare eller värd, eller otillåten eller på annat sätt ger ett falskt intryck av din anknytning till en person eller en juridisk person / myndighet;
förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera allt som kan identifiera en person i syfte att dölja ursprunget av Innehåll som överförs via Tjänsten;

ladda upp, göra tillgänglig, skicka ett e-mail eller på annat sätt överföra Innehåll som du inte har rätt att överföra enligt lag eller avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insider-information, patentskyddad eller konfidentiell information som en kan ha fått tillgång till som en del i anställningsförhållande eller under sekretessavtal);

ladda upp, göra tillgänglig, skicka ett e-mail eller på annat sätt överföra innehåll som utgör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter ("Rättigheter") för någon part;

ladda upp, göra tillgänglig, skicka e-post eller på annat sätt överföra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, "spam", kedjebrev eller "pyramider" eller någon annan form av erbjudande, förutom inom de områden (t.ex. shoppingställen) som är avsedda för sådant ändamål;

ladda upp, göra tillgänglig, skicka ett e-mail eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program ägnat att avbryta, skada, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

störa det normala flödet av dialog, orsaka att en skärm rullar snabbare än andra användare av tjänsten kan skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtid;

bryta sig in i eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller överträda krav, procedurer, policys eller bestämmelser för nätverk anslutna till Tjänsten;

med eller utan avsikt att kränka eller bryter mot lag eller föreskrifter, inklusive men ej begränsat till, regler som utfärdats av en börs;

ram eller på annat sätt trakassera en annan person;

eller samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

Du samtycker till att "företaget" inte gör någon förhandsgranskning av innehåll, men att "bolaget" och dess företrädare har rätt (men inte skyldigheten) på eget bevåg för att ta bort eller flytta Innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. Utan att begränsa ovanstående, "Bolaget" eller dess representanter har rätt att ta bort innehåll som bryter mot Villkoren eller på annat sätt olämpligt. Du accepterar att du måste utvärdera och stå för alla risker förknippade med all användning av Innehållet. Detta inkluderar lita på att detta är korrekt, komplett och användbar. I detta avseende bekräftar du att du inte kan lita på något Innehåll som skapats av "Bolaget" eller lämnats till de "företag", inklusive information i våra "företag" anslagstavla "företaget" grupper och alla andra delar av Tjänsten.

Du bekräftar att du accepterar att "företaget" kan spara innehållet också kan publicera innehåll:

(A) till företag i Egentliga Media SA-gruppen över hela världen med syfte att ge innehåll till dig på ett effektivt sätt,

(B) för att administrera ditt konto på ett korrekt sätt inom ramen för standardförfaranden för "Bolaget" eller dess koncernbolag följa och / eller

(C) om detta krävs enligt tillämplig lag eller skäligen kan anses att sådan lagring eller utlämnande är nödvändigt för att:

(D) handla i enlighet med rättsliga förfaranden,

(E) utföra villkor;

(F) besvara påståenden att Innehåll bryter mot tredje parts rättigheter, eller

(G) skydda rättigheter, egendom eller personliga säkerhet "bolag", dess användare eller allmänheten.


Du godkänner också att den tekniska behandlingen och överföringen av Tjänsten, inklusive ditt Innehåll, kan involvera sändningar i olika nätverk och innebär förändringar för att anpassa den till tekniska kraven i nätverk och utrustning som kan förknippas med. "Bolaget" förbehåller sig rätten att avsluta din anslutning till alla eller en del av sitt Tjänsten om att när som helst återkalla ditt godkännande av bestämmelserna i detta avsnitt.

7 SÄRSKILDA påminnelse för INTERNATIONELL ANVÄNDNING
Internet är till sin natur global och du accepterar att följa alla lokala lagar och regler för uppförande online och acceptabelt innehåll. I synnerhet samtycker du till att följa tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från Norge, och ditt land (om annan än ovan nämnda). När du besöker den internationella hemsidan från "bolaget", är du bunden av villkoren och lagar som gäller för platsen.


8 Offentligt innehåll skickas till "Bolaget"
(A) för tillämpningen av TOS, "allmänt tillgängliga områden" av tjänsten är de områden som är tillgängliga för allmänheten. Som ett exempel skulle ett allmänt tillgängligt område av Tjänsten inkluderar allmän grupp och anslagstavlor, men kommer inte att omfatta börsnoterade koncerner eller privat kommunikation som e-post och "Bolaget" tjänster framtiden.

(B) med avseende på innehåll du väljer att göra tillgängliga för att ingå i ett allmänt tillgängligt område "Bolaget" grupper eller som består av bilder eller grafik som du väljer att göra tillgängliga på andra områden av Tjänsten som är tillgänglig för allmänheten, ge "Bolaget" en global fri och icke-exklusiv licens att kopiera, modifiera, anpassa och publicera sådant Innehåll på Tjänsten uteslutande för att visa, distribuera och främja lämplig grupp där sådant Innehåll lämnades eller, i form av fotografi och grafik endast för de ändamål för vilka sådana foton eller grafik lämnades till Tjänsten. Denna licens gäller endast så länge du väljer att inkludera sådant Innehåll inom Tjänsten och skall upphöra från den tid du tar bort sådant Innehåll från Tjänsten.

(C) När det gäller allt annat innehåll du väljer att inlägget till andra allmänt tillgängliga områden av Tjänsten ger du "Bolaget" en fri, evig, oåterkallelig och icke-exklusiv licens som också kan underlicensieras, och det inkluderar användning, reproduktion, modifiering, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, utföra och visa sådant Innehåll (helt eller delvis) över hela världen och / eller att införliva sådant innehåll i andra verk oavsett form, media eller teknologi nu känd nu eller senare utvecklad.


9 SKADESLÖSHET
Du samtycker till att hålla "Företaget" och alla dess dotterbolag, filialer, administrativ personal, agenter, partners och andra samarbetspartners och anställda skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som väcks av tredje part på grund av eller till följd av innehåll som du har gjort tillgängligt eller överförs via Tjänsten, din användning av Tjänsten, din uppkoppling till Tjänsten, ditt brott mot Villkoren eller ditt brott mot andras rättigheter.


10 INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN
Du accepterar att inte reproducera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera för kommersiella ändamål, någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten.


11 ALLMÄNNA REGLER AVSEENDE ANVÄNDNING OCH LAGRING
Du samtycker till att "företaget" kan fastställa allmänna regler och begränsningar för användningen av tjänsten, inklusive utan begränsning det maximala antalet dagar som e-postmeddelanden, meddelanden på anslagstavlor eller annat Innehåll kommer att behållas av Tjänsten, maximalt antal e-post meddelanden kan skickas eller mottas genom ett konto inom Tjänsten, maximal storlek på alla e-postmeddelanden som skickas eller tas emot av ett konto inom Tjänsten, maximalt diskutrymme som kan göras tillgänglig på ett "företag" servrar för din räkning, och maximalt antal gånger (och maximal tidsperiod under vilken) du kan få tillgång till tjänsten under en viss period. Du går med på att "företaget" ska ha något ansvar för radering, underlåtenhet att lagra meddelanden, annan kommunikation, annat innehåll som ingår i eller tillhandahålls av tjänsten. Du godkänner också att "företaget" förbehåller sig rätten att avföra konton som är inaktiva under en viss period. Du godkänner vidare att "företaget" ska ha rätt att ändra dessa allmänna riktlinjer och begränsningar när som helst efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande.


12 ÄNDRING AV TJÄNSTEN
"Bolaget" förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du går med på att "företaget" inte skall vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.


13 UPPSÄGNING
Du går med på att "företaget", efter eget gottfinnande, kan säga upp ditt lösenord, konto (eller del därav) eller användning av tjänsten. Ta bort och kassera Innehåll inom Tjänsten av någon anledning, inklusive, utan begränsning, att oförmåga använda eller om "företaget" tror att du har brutit mot eller agerat i strid med ordalydelsen i TOS. "Bolaget" kan också enligt eget gottfinnande och när som helst upphöra att tillhandahålla Tjänsten eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att uppsägning av din tillgång till Tjänsten enligt någon bestämmelse i dessa AV får ske utan föregående meddelande och godkänner att "företaget" omedelbart stänga av och ta bort ditt konto och all relaterad information och filer i ditt konto och / eller någon ytterligare tillgång till sådana filer eller till Tjänsten. Du godkänner vidare att "företaget" inte skall vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din tillgång till Tjänsten.


14 Mellanhavanden med annonsörer och handla
Korrespondens eller affärer med, eller deltagande i främjandet av annonsörer och köpmän att du har hittat på eller via Tjänsten, inklusive betalning och leverans av varor eller tjänster, och alla andra villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådana mellanhavanden, är endast ske mellan du och relevanta annonsör. I den utsträckning tillämplig lag medger, godkänner du att:

(A) "företag" skall inte vara skyldiga eller ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som kan uppkomma som ett resultat av sådana affärer eller kommunikation, eller som en följd av sådana annonsörer eller säljare som finns på tjänsten, och

(B) vilken ordning du har placerat och alla produktspecifikationer och information om tillgången på en produkt som finns angivna i Service (inklusive, utan begränsning, "företaget" handel) skall omfattas av bekräftelse från gällande villkor för att göra affärer med att handlaren .

15 LÄNKAR
Tjänsten kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. När "Bolaget" inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att "företag" är inte ansvarig för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och att "företaget" inte kontrollerar eller vara ansvarig för allt innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Bekräftar och accepterar att "företaget" inte skall vara ansvarig, antingen direkt eller indirekt, för skada eller förlust som uppstår ur eller påstås vara en följd av eller i samband med eller till följd av användning av eller som har förlitat sig på sådant innehåll, varor eller tjänster som har gjorts tillgängliga via denna hemsida, eller ett sådant område.

16 "FÖRETAG" immateriella rättigheter
Du bekräftar och accepterar att Tjänsten och nödvändig mjukvara som används i samband med Tjänsten ("Mjukvaran") innehåller konfidentiell information som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra lagar. Du bekräftar vidare och godkänner att innehåll i annonser eller information som presenteras till dig via Tjänsten eller annonsörer skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra immateriella rättigheter och lagar. Förutom det som uttryckligen godkänts av "Bolaget" eller dess annonsörer, accepterar du att inte ändra, hyra ut, låna, sälja, distribuera eller skapa bearbetningar baserat på Tjänsten eller Mjukvaran, helt eller del av detta.

"Bolaget" ger dig en personlig, icke överförbar, icke-exklusiv licens att använda föremålet till sin Mjukvara på en enda dator, förutsatt att du inte gör det (eller tillåta tredje part att) kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka utröna källkod, sälja, överlåta, licensiera, bevilja en säkerhetsrätt i eller på annat sätt överföra en rättighet till Programvaran. Ovanstående skall inte påverka tillämpningen av den följd av den lag och andra uttryck för lag. Du accepterar att inte modifiera Programvaran på något sätt eller använda ändrade versioner av Programvaran, inklusive (utan begränsning) i syfte att erhålla otillåten tillgång till tjänsten. Du accepterar att inte använda Tjänsten på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av "bolaget" för att komma åt tjänsten.


17 FRISKRIVNINGAR DU FÖRSTÅROCH GODKÆNNER ATT:
DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BASIS. I DEN SOM FÖLJER AV GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER "FÖRETAG" lämnar inga garantier, VILLKOR och andra villkor för NÅGOT SLAG, VARKEN uttryckliga eller underförstådda, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA representationer av SÄLJBARHET, KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ELLER FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH REGLER FÖR Leveransen av tjänster i en standard för RIMLIGA vaksamhet och kunskap, eller att det finns någon överträdelse av NÅGON IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

"FÖRETAG" GER INGA GARANTIER OM
(I) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV;
(II) TJÄNSTEN UTAN AVBROTT, SNABBT, SÄKERT, ELLER FELFRI;
(Iii) resultat SOM KAN erhålls genom användning av TJÄNSTEN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG
(IV) KVALITETEN de produkter, tjänster, information eller annat material KÖPT eller är tillgänglig för dig genom TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR OCH
(V) FEL I PROGRAMMET KOMMER ATT KORRIGERAS.
MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR GJORT PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADA PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT FRÅN NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.

INGA RÅD ELLER INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT FRÅN "Bolaget" ELLER GENOM TJÄNSTEN SKALL SKAPA EN GARANTI ELLER ANDRA skyldighet inte uttryckligen anges i dessa VILLKOR.

18 ANSVARSBEGRÄNSNING
DU ACCEPTERAR EXPRESS OCH ACCEPTERAR ATT "Bolaget" INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA ELLER TYPISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANNAN FÖRLUSTER (ÄVEN OM "Bolaget" HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), som följer:

(I) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN;
(II) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER KÖPT ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER VIA ELLER FRÅN TJÄNSTEN;
(III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA;
(IV) UTTALANDEN ELLER UPPTRÄDANDE AV NÅGON TREDJE PART på Tjänsten, eller
(V) med alla andra SYFTE om tjänster.

DU ACCEPTERAR ATT oberoende av denna lag eller beslut om motsatsen,, ANSPRÅK eller talan som uppkommer på grund ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ske i enlighet med VILLKOREN inkommit senast en (1) år efter att rättsgrunden eller det mål som orsakat för att inte falla BORTA MED slutliga effekten.


19 ANSVARSBEGRÄNSNING
I vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa GARANTIER eller utesluta att GJORT BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR ELLER INDIREKTA SKADOR. Därför kan det finnas några av ovanstående begränsningar av fälten 17 och 18 INTE GÄLLER FÖR DIG.

Den tillhandahålls i synnerhet DETTA att ingenting i dessa villkor skall påverkar de lagliga rättigheter gentemot konsumenten eller begränsa eller utesluta ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA uppstår pga försumlighet eller bedrägeri från "företag".

20 Särskild policy för tjänster avseende ekonomiska frågor
Om du tänker skapa eller gå med i en tjänst, begära eller få nyheter, meddelanden, anmälan eller annan information från Tjänsten avseende bolag, börskurser, investeringar eller värdepapper, läs § 17 och 18 ovan igen. Dessa gäller för dig. Förutom denna typ av information kommer frasen "Låt investerare varnas" att gälla. Tjänsten tillhandahålls endast i informationssyfte och inget Innehåll inom Tjänsten är avsedd för handel eller investeringar syften. "Företaget" är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för riktigheten, användbarheten eller tillgängligheten av information överförd via Tjänsten och är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för handels-eller investeringsbeslut på grundval av sådan information.


21 MEDDELANDE
Meddelande till dig kan skickas antingen via e-post eller vanlig post. Tjänsten kan också anmäla ändringar av villkor och andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden du vanligtvis på Tjänsten. Dessutom kan det även skickas varningar via e-post om nya och förbättrade tjänster.


22 Copyright Copyright AGENTER
"Företaget" respekterar immateriella rättigheter av andra och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att något av dina immateriella rättigheter har varit föremål för ingripande från tjänsten, vänligen gå till vår upphovsrättspolicy att rapportera problemet.


23 ALLMÄN INFORMATION
Dessa villkor (inklusive vägledning och riktlinjer som det hänvisas till häri) utgör hela avtalet mellan dig och "Företag" och reglerar din användning av Tjänsten ersätter alla tidigare avtal mellan dig och "Company". Du kan också bli föremål för ytterligare villkor som kan gälla när du använder affiliate-tjänster, innehåll eller programvara som tillhör tredje part. TOS och förhållandet mellan dig och "Bolaget" skall regleras av norsk lag. Du och "Bolaget" accepterar och godkänner att norska domstolar skall ha exklusiv behörighet. Om "företaget" skulle misslyckas med att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa AV skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa kommer att anses vara ogiltig av en behörig domstol, har parterna kommit överens om att vad domstolen skall sträva efter att uppfylla parternas avsikter som reflekteras i denna bestämmelse, och övriga bestämmelser i dessa AV skall förbli giltiga och bindande.

Alla rubriker i villkoren ingår praktiska skäl ensam och har ingen laglig eller avtalsrättslig betydelse.


24 ÖVERTRÄDELSER
Vänligen rapportera brott termer av "sitt" stöd.  


 
 Medlemmar online just nu: 7  Nya medlemmar idag: 0  Nya medlemmar igår: 0  
 
Privacy Policy
Användarvillkor
Skydda barnen

Varning: Denna webbplats innehåller material för vuxna, alla medlemmar och personer som förekommer på denna webbplats är kontrakt uppgett att de är 18 år eller äldre.

Utforska, träffa swingers, hitta likasinnade nära dig på bästa vuxna webbplatsen. Vare sig du letar efter vänskap, livskamrat eller one-night stand med en enda eller ett par för sex och spänning, Adult NetFlirt är rätt för dig.

Här möter du alla typer människor från Malmö till London, San Diego till Barcelona, San Francisco till Stockholm från Berlin till Oslo. Adult NetFlirt medlemmar är över hela världen var du än är i städer som Köpenhamn, Berlin, Las Vegas, Houston, Sydney, Moskva eller städer som Tromsö, Edinburgh, Denver, Stavanger, Göteborg. Dessa sträcker sig från att söka livspartner tell en-night stand för ömsesidigt nöje och spänning, hittar du dem på ANF.